Norsk Illustrasjonsfonds søknadsportal

Noen tips før du begynner søknadsprosessen:

Fondets midler kommer fra Bibliotekvederlaget som er et kollektivt vederlag for utlån av verk i offentlige bibliotek.

 • Send inn maks 1 søknad på 1 prosjekt.
 • Legg mest vekt på å vise det visuelle, søknadsteksten skal kort beskrive hva det handler om, maks 300 ord.
 • Ha alt av søknadsmateriale klart før du begynner selve registreringen. Det er ikke mulig å gjøre endringer i søknaden etter at den er sendt inn, men du kan fritt klikke deg frem og tilbake i søknaden underveis i registreringen.
 • For bilder (JPEG, PDF) holder det med 2MB og en billedoppløsning på 72-100 dpi, fordi bildene blir vist på skjerm. Det er anledning til å laste opp inntil 8 bilder i søknaden. Du kan også sende DVD/minnepinne i posten.
 • Sett av nok tid til registreringen og pass på at det som registreres er riktig.
 • Særlig viktig er det at e-postadressen er korrekt.
 • NB! Søknadsportalen stenges når fristen har gått ut (kl. 24.00), så husk å søke i god tid før midnatt den aktuelle datoen.
 • Informasjon om søkerkriteriene finner du under de ulike kategoriene i søknadsportalen.
 • Dette er ikke et kunstnerstipend, søknader bør ha relevans til Bibliotekvederlaget.
 • Studenter kan ikke søke.

Velg søknadstype nedenfor, klikk deretter Neste.

 • Arbeidsstipend/Prosjektstøtte (søknadsfrist: 15. oktober)
 • Reise- og studiestipend
 • Bolognastipend (søknadsfrist: 15. oktober)