Norsk Illustrasjonsfonds søknadsportal

Noen tips før du begynner søknadsprosessen:

  • Ha alt av søknadsmateriale klart før du begynner selve registreringen. Det er ikke mulig å gjøre endringer i søknaden etter at den er sendt inn, men du kan fritt klikke deg frem og tilbake i søknaden underveis i registreringen.
  • For bilder (JPEG, PDF) holder det med 2MB og en billedoppløsning på 72-100 dpi, fordi bildene blir vist på skjerm. Det er anledning til å laste opp inntil 8 bilder i søknaden. Du kan også sende DVD/minnepinne i posten.
  • Sett av nok tid til registreringen og pass på at det som registreres er riktig.
    Særlig viktig er det at e-postadressen er korrekt.
  • NB! Søknadsportalen stenges når fristen har gått ut, så husk å søke i god tid før midnatt den aktuelle datoen.
  • Informasjon om søkerkriteriene finner du under de ulike kategoriene i søknadsportalen.

Velg søknadstype nedenfor, klikk deretter Neste.

  • Arbeidsstipend/Prosjektstøtte (søknadsfrist: 15. oktober)
  • Reise- og studiestipend
  • Bolognastipend (søknadsfrist: 15. oktober)